Sunday, September 28, 2014

Mesyuarat BNYV Malaysia.

27.09.14 - Mesyuarat dan perjumpaan BNYV Malaysia. Merealisasi Suara Muda Malaysia. Info: www.bnyv.my

Saudara Akmal Saufi Mohd Khaled mempengerusikan mesyuarat BNYV.

Dr Rizal cukup dedikasi bersama BNYV.

Rakan-rakan BNYV.