Friday, March 13, 2015

APBM Terengganu Bersama BTN

Terima kasih YM Dato' Raja Arif, KP Biro Tatanegara (BTN), Jabatan Perdana Menteri (JPM) diatas kesudian perjumpaan pada hari ini. Insyaallah aktiviti APBM Terengganu mendapat sokongan dan kerjasama dari BTN.

www.btn.gov.my
www.apbmterengganu.com
www.buaniatiqi.com

#APBM #BTN #APBMTerengganu